تبلیغات
دعای فرج هیئت محبان الحسین(ع) سرابادانی اشعار و نوحه وتصاویر متحرک مذهبی - گلچین اشعار ولادت حضرت زهرا(س) سری اول94

ما شیعه ایم و شیعه ی مولا شدن خوش است            در بین نوکران علی جا شدن خوش است

 

دریا علی و قطره تمامی کائنات                              قطره به قطره راهی دریا شدن خوش است

ما بی علی محلّی از اِعراب نیستیم                              با مرتضی هر آینه معنا شدن خوش است

یک «یا علی» بگو که مسیحا دمت کنند                یک «یا علی» بگو که مسیحا شدن خوش است

قبله علی و قبله نما فاطمه بُوَد                                 در روبروی کعبه فقط تا شدن خوش است

سوگند می خورم به علی که در این جهان                    تنها گدای حضرت زهرا شدن خوش است

سلمان شدن همان و سلیمان شدن همان                       با نوکری فاطمه آقا شدن خوش است

تنها گلی که سر سبد خلق عالم است

روح دو پهلوی نبی الله خاتم است

آمد کسی که خیر کثیر پیمبر است                     خیر کثیر ... نه ... نه ... به والله کوثر است

بی فاطمه که شیر خدا همسری نداشت          بی شک و شبهه فاطمه همتای حیدر است

وقتی علی و فاطمه آیینه ی هم اند                      با این حساب فاطمه هم مرد خیبر است

حتی ابونعیم و سیوطی نوشته اند:                        از مریم و خدیجه و حوا هم او سر است

من مانده ام که روز جزا او چه می کند               با چادری که سایه ی صحرای محشر است

محشر مقام فاطمه محشر به پا کند                              روز جزا شفاعت او چیز دیگر است

تنها نه مادر حسنین ... مادر همه است                         روز تولدش به خدا روز مادر است

اخلاص و قدر و فاطر و نور و تبارک ست

میلاد با سعادت کوثر مبارک است

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

باز امشب همه حضورم من                                شعر شیدائیم شعورم من

دستهایم قنوت یک راز است                               پنجره های آسمان باز است

امشب امشب زمین دل افروز است              در شگفتم شب است یا روز است

شب چرا اینچنین تماشائی است                   آسمان غرق در شکوفائی است

کعبه ام القرای ایمان است                                    باز وقت نزول قرآن است

لحظه ها جلوه ی خدا دارد                                       مکه مهمانی آشنا دارد

شهر مکه ترانه آباد است                                 شب پر از التهاب میلاد است

شب روئیدن گل زهراست

شب میلاد حضرت زهر است

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

او آمد و خزان زمین را بهار کرد                بر شاخه ها شکوفه ی عصمت سوار کرد

آیا بدون مهر مناجات فاطمه                     می شد به سجده کردن خود افتخار کرد؟

وقتی شب زفاف پیمبر رسید و بعد                   بین علی و فاطمه تقسیم کار کرد

خوشحال شد تمامی احساس معجرش           وقتی رسول فاطمه را خانه دار کرد

آن هم برای حاجت مسکین شهر بود                      روزی اگر زحادثه  میل انار کرد

اخلاص پینه هایش همیشه زبانزد است       از بسکه دست فاطمه در خانه کار کرد

وقتی تمام قاطبه هابی حماسه بود               خود را خمیده کرد ولی ذوالفقار کرد

پس می شود برای عوض کردن زمان                        نو آوری فاطمه را اختیار کرد

بی فاطمه که شیعه شکوفا نمی شود

شیعه مرید دشمن زهرا نمی شود

دنیا ندیده است سفر های این چنین                     جز در هوای فاطمه پرهای این چنین

دیروز می شدند درختان بدون سر                           امروز می دهند ثمر های این چنین

سر می دهیم ومنت یاغی نمی کشیم           همواره سر خوشیم به سرهای این چنین

دارد بساط کفر زمین جمع می شود                         پیچیده در زمانه خبر های این چنین

اصلا بعید نیست رو کند به ما                                 از مادری چنان وپسر ها ی این چنین

دل های ما همیشه پر از یاد فاطمه است

این سرزمین قلمرو اولاد فاطمه است

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@جهت مشاهده دیگر اشعار

ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر و روز زن

به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ما شیعه ایم و شیعه ی مولا شدن خوش است            در بین نوکران علی جا شدن خوش است

دریا علی و قطره تمامی کائنات                              قطره به قطره راهی دریا شدن خوش است

ما بی علی محلّی از اِعراب نیستیم                          با مرتضی هر آینه معنا شدن خوش است

یک «یا علی» بگو که مسیحا دمت کنند              یک «یا علی» بگو که مسیحا شدن خوش است

قبله علی و قبله نما فاطمه بُوَد                                  در روبروی کعبه فقط تا شدن خوش است

سوگند می خورم به علی که در این جهان                   تنها گدای حضرت زهرا شدن خوش است

سلمان شدن همان و سلیمان شدن همان                      با نوکری فاطمه آقا شدن خوش است

تنها گلی که سر سبد خلق عالم است

روح دو پهلوی نبی الله خاتم است

آمد کسی که خیر کثیر پیمبر است                  خیر کثیر ... نه ... نه ... به والله کوثر است

بی فاطمه که شیر خدا همسری نداشت         بی شک و شبهه فاطمه همتای حیدر است

وقتی علی و فاطمه آیینه ی هم اند                   با این حساب فاطمه هم مرد خیبر است

حتی ابونعیم و سیوطی نوشته اند:                     از مریم و خدیجه و حوا هم او سر است

من مانده ام که روز جزا او چه می کند             با چادری که سایه ی صحرای محشر است

محشر مقام فاطمه محشر به پا کند                          روز جزا شفاعت او چیز دیگر است

تنها نه مادر حسنین ... مادر همه است                         روز تولدش به خدا روز مادر است

اخلاص و قدر و فاطر و نور و تبارک ست

میلاد با سعادت کوثر مبارک است

زهرا همان که آینه ی کردگار بود                                خورشید، در مقابل نورش غبار بود

سلمان چه دید؟ دید که می چرخد آسیاب                        وقتی که او مقابل پروردگار بود

نُه سال نَه ... که از ازل ... آغاز بی زمان           حیدر -خدای عشق- به عشقش دچار بود

هر چار فصل عمر علی از وجود او                               اصلاً خزان نداشت تماماً بهار بود

«تکبیر» و «حمد» و گفتن «تسبیح» جای خود         تسبیح او به ذکر «علی» در شمار بود

زهرا نگو بگو اسد شیر حق، علی                       با تیغ خطبه اش دو جهان تار و مار بود

حامی محکم و پر و پا قرص مرتضاست                    حیدر بدون فاطمه بی ذوالفقار بود

وقتی که ذوالفقار علی رام فاطمه است

حتماً «وَ إن یکاد» علی نام فاطمه است

خورشید مصطفی که ضُحایش زبانزد است           مصداق هل اتاست، عطایش زبانزد است

جبریل هم ز سفره ی او رزق می گرفت                     زیرا شنیده طعم غذایش زبانزد است

بیتش شده محل عبور و مرور وحی                       پیغمبر است و غار حرایش زبانزد است

حوراء الانسیه شدنش جای بحث داشت            از بس که این فرشته... نمایش زبانزد است

آیینه ای که پرتو او را کسی ندید                           رفته به مادرش که حیایش زبانزد است

همسایه از دعای شبش نور می گرفت                 در بین خاص و عام، دعایش زبانزد است

یک پنجم زمین به صداقش در آمده                     با این حساب، لطف خدایش زبانزد است

آری خدا خدایی خود را به پاش ریخت                   اصلاً عجیب نیست بهایش زبانزد است

مریم اگر دو وعده غذاش آسمانی است

زهرا همیشه مائده هاش آسمانی است

ای مادری که خلقت عالم به نام توست                   دنیا هنوز محو شکوه مقام توست

آدم به اسم اعظم تو ارتقا گرفت                  این هم یکی ز معجزه ی ختم نام توست

«یا فاطرُ بفاطمه» ذکر گشایش است             این تازه گوشه ای ز فیوضات عام توست

ای کوثری که ساقی تو مرتضی بُوَد            تنها نه او ... که کلّ جهان مست جام توست

حتّی نبی که اوج مقامش مُبرهن است              با پا شدن به پای تو در احترام توست

آیات هل اتی که نشانی ز بندگی ست          یک چشمه از سحاب ثواب صیام توست

روزی سه بار کار تو شمس الضّحایی است           با این حساب رونق ما از قوام توست

یک آسیاب دستی و یک قطعه ی حصیر                این ها همان جهیزیه های امام توست...

... این ها نشان دهنده ی زهد و کرامت است       یعنی که سادگی و قناعت پیام توست

مادر! اگر چه رنج فراوان کشیده ای                 می آید آن زمان که دو عالم به کام توست

با پهلوی شکسته و کودک به روی دست             می آیی و تقاص مدینه کلام توست

این بیت آخر است نوشتم برای تو

هستی من فدای تو و بچه های تو

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

"توحید" بی ولای تو معنا نمی شود                          راه خدا بدون تو پیدا نمی شود

فردا که حکم "عدل" خدا خوانده می شود             چیزی بدون اذن تو اجرا نمی شود

تنها زنی که فخر "نبوّت" شده تویی                       هر دختری که امّ ابیها نمی شود

اصلا به یمن بودن تو این "معاد" هست           بی تو حساب و حشر که بر پا نمی شود

دست نیاز کل "امامت" به سوی توست                  فرموده ی امام که حاشا نمی شود

روح اصول دین خداوند فاطمه است                          اسلامِ بی محبت زهرا نمی شود

بیخود نبی مقام به زهرا نمی دهد                   بیخود به پای دختر خود پا نمی شود

اخلاص فاطمه است که او را بزرگ کرد                  بیخود که رتبه این همه بالا نمی شود

آدم بدون فاطمه خوشبخت می شود؟!             احساس می کند شده اما نمی شود!

این زندگی که بی تو به دردی نمی خورد                   دنیا بدون فاطمه دنیا نمی شود

سوگند می خورم که فقط شاعر توام                      غیر از برای تو دهنم وا نمی شود
تاریخ : سه شنبه 10 فروردین 1395 | 12:16 ق.ظ | نویسنده : حسن سرابادانی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.